IN ẤN > In biểu mẫu VP

Novatis


Mã SP: Novatis

In 4 màu 2 mặt

Giấy Couche hoặc Couche matt định lượng từ  150 gsm -200 gsm – 210 gsm- 230 gsm- 250 gsm- 300 gsm

Cán màng OPP mờ hoặc bóng, 1 mặt ngoài hoặc 2 mặt.

Kích thước trải A3 30 x 42 cm gấp 3 thành phẩm 30 x 14 cm.

Kích thước trải A4 30 x 21 cm cấn gấp 3 thành phẩm  21 x 10 cm.

Tùy theo yêu cầu khách hàng.

Catlogue : Chất liệu giấy Bìa và Ruột khác nhau

Sản phẩm khác