IN ẤN > In biểu mẫu VP

Medicare


Mã SP: Medicare

In từ 2-4 màu 2 mặt

Giấy Couche định lượng từ 250 gsm- 300 gsm

Cán màng OPP bóng hoặc mờ 2 mặt.

Kích thước 5.5 x 9 cm

Sản phẩm khác