IN ẤN > In lịch tết

Lịch 5 tờ


Mã SP: LTT039

-Lịch 5 tờ lò xo hoặc 5 tờ nẹp thiết
-Kích thước vùng in lụa 13 x 37 (cm)
-Kích thước 40 x 60
-Chất liệu giấy: C250, C230, C210, B210

Sản phẩm khác