IN ẤN > In biểu mẫu VP

GoodFood


Mã SP: GoodFood

In 4 màu 2 mặt.

Giấy Couche định lượng từ 250 gsm- 300 gsm.

Cán màng OPP bóng hoặc mờ 2 mặt.

Ép kim 1-2 màu theo thiết kế.

UV định hình theo thiết kế.

Kích thước 5.5 x 9 cm.

Sản phẩm khác