IN ẤN > Ấn chỉ Ngân Hàng

Ấn chỉ BIDVbank


Mã SP: Ấn chỉ BIDVbank

Ấn chỉ nhân hàng BIDV

Kích thước phổ biến 14.8 x 21 cm

In 2 màu 1 mặt 2 liên hoặc 3 liên tùy theo yêu cầu KH

Giấy cabonless định lượng 55 gsm

Liên 2  hoặc liên 3 phủ mực chống ký theo yêu cầu.

Bìa in giấy Couche 150 gsm

Bao keo, đóng cuốn 100 bộ / 1 cuốn

Sản phẩm khác